Open menu

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 
PRESS

Piše: Liljana Benčik

Ustaštvo kao medijsko-diplomatska disciplinska batina za Hrvate
KOME SMETAJU SIMBOLI REPUBLIKE HRVATSKE?
 
Himna RH
 

 

PRESS: Komentar

 

 

 

Ustaštvo je tako postalo moćna  medijsko-diplomatska batina kojom se hoće disciplinirati Hrvate i podrediti ih svojim interesima, naravno uz neizostavnu  pomoć nesposobne, korumpirane i izdajničke hrvatske političke elite, koja se tome ne protivi.

 

22.lipnja 2018. na prosvjedu " antifašista " u  Zagrebu, viđene su zastave, koje ne odgovaraju opisu  službene zastave Republike Hrvatske. Bile su to zastave iz bivše Jugoslavije, koje su protuzakonite, jer nisu u skladu sa Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske.

...

Evo što piše u Zakonu:

Zagreb, 21. prosinca 1990.
Predsjednik Republike Hrvatske
Franjo Tuđman, v. r

 

 

ZAKON

o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se opis povijesnog hrvatskog grba, zastave, tekst i napjev himne Republike Hrvatske, te opis zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske, kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom, zastavom i himnom Republike Hrvatske predstavlja se Republika Hrvatska i izražava pripadnost Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga zakona, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 4.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske mogu se rabiti u obliku, opisu i tekstu koji su utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i uređeni ovim zakonom. U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Iznimno, ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, dijelovi grba ili zastave Republike Hrvatske mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Uporaba grba, zastave i himne Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

 

III. ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 10.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Članak 11.

Zastava Republike Hrvatske ističe se:

 1. stalno na zgradama svih državnih organa;
 2. u dane praznika Republike Hrvatske;
 3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega;
 4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom. Zastavu Republike Hrvatske viju brodovi i druga plovila pomorske i unutarnje plovidbe. Potanje propise o vijenju zastave Republike Hrvatske u smislu prethodnog stavka propisat će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Zastava Republike Hrvatske može se isticati:

 1. pri javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova;
 2. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona

Članak 13.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:

 1. sjevernoj strani - ako je pravac ulice istok - zapad, odnosno zapad - istok;
 2. istočnoj strani - ako je pravac ulice sjever - jug, odnosno jug - sjever;
 3. istočnoj strani kružnog trga. Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane.

Članak 14.

U svečanim prilikama zastava Republike Hrvatske podiže se i spušta, ističe i skida odnosno prenosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i drugo).

 

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;
 2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom (članak 4. stavak 1.) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;
 3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;
 4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);
 5. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske protivno uvjetima iz članka 6. ovoga zakona;
 6. ne rabi grb Republike Hrvatske u slučajevima kada se grb obavezno rabi (članak 8.);
 7. izvede himnu Republike Hrvatske protivno odredbi članka 19. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 50 DEM kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke 1., 2., 3., 4., 5. i 7. stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice i drugom državnom organu.

Ako se prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka počini na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i osoba odgovorna za organizaciju javnog skupa.

Članak 28.

Za prekršaj iz članka 27. ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM osoba koja samostalno obavlja djelatnost sredstvima rada u vlasništvu građana, a druga osoba novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM.

Za prekršaj iz članka 27. počinjen drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.

Članak 29.

Učinitelju prekršaja iz članka 27. i 28. ovoga zakona, izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta iz stavke 1. ovog članka.

Ovlaštena službena osoba organa nadležnog za unutarnje poslove može prije nego što je pokrenut prekršajni postupak, zaplijeniti predmete iz stavka 1. ovoga članka. Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati organu nadležnom za vođenje prekršajnog postupka.

 

...

Iz citiranog  Zakona o grbu, zastavi i himni RH i njegovih kaznenih odredbi, zastave koje su imali učesnici skupa antifašista, nisu službene zastave RH po Zakonu. Po tom istom Zakonu policija je trebala na licu mjesta oduzeti te zastave po čl. 29 .

Iz ovog se primjera vidi da policija koja je osiguravala skup nije postupala po Zakonu! Trebala je takvu zastavu koja ne odgovara po opisu u Zakonu oduzeti na licu mjesta.

Nije to jedini primjer isticanja zastava koje nisu u skladu sa Zakonom. Svake godine na proslavi Titova rođendana vijore se zastave bivše Jugoslavije, iako su nezakonite! I to se tolerira, čak se blagonaklono gleda na to! Policija ne intervenira i ne oduzima ih.

Poznato je da Kumrovec živi od turizma i spomena na Josipa Broza Tita, nije to sporno, već su sporna obilježja koja se pri tome koriste!

https://www.24sata.hr/galerija/galerija-529946?page=11

Ali zato Policija uredno ureduje pri oduzimanju zastava i obilježja HOS-A, kao na primjer na Maratonu lađa na Neretvi. A ta je zastava registrirana kao zastava ratne postrojbe HOS-a, koji je regularno registriran.

https://kamenjar.com/jake-snage-mup-a-zaplijenile-zastavu-hos-a-u-metkovicu/

https://www.vecernji.hr/vijesti/grb-hos-a-sa-za-dom-spremni-registriran-u-drzavnom-uredu-1133494

Zar se ni nakon 28  godina od propasti jugokomunizma  vlasti RH nisu oslobodile komunističkog nasljeđa?

Naravno da  nisu, jer su stari jugokomunistički kadrovi u svim institucijama, državnom aparatu i medijima još uvijek prevladavajući.

Premijer Plenković je mislio taj problem riješiti osnivanjem Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima.

Međutim s obzirom na sastav vijeća i sedam izdvojenih mišljenja, rezultat je nikakav. Prevladava toleriranje komunističkog znakovlja, a osuda nekomunističkog u tom tzv. Dokumentu Dijaloga, koji nije dao ništa novog u odnosu na postojeće stanje, što je vidljivo iz naprijed  navedenih primjera.

U jednom mišljenju, koje potpisuju Mladen Ančić, Nataša Jovičić, Ivo Lučić, Ante Nazor i Nevio Šetić, poručuje se kako je za njih potpuno neprihvatljivo da među jednoznačna sporna obilježja („prima facie sporna obilježja mržnje") nisu uvrštena i ona koja simboliziraju i identificiraju se s idejama komunističkoga totalitarizma, poput petokrake, srpa i čekića i parole Smrt fašizmu, sloboda narodu.

Željko Tanjić tvrdi pak kako će Vijeće dokumentima dati "novi vijek trajanja staroj ljevičarskoj tezi kako je komunizam, uz sve totalitarne manjkavosti, ipak prihvatljiviji od fašizma", što je, kaže, potpuno neprikladno.

 Vanja-Ivan Savić također ističe problematiku komunističkih simbola te kaže da je Dokument dijaloga manjkav i traži dopunu.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/procitajte-izdvojena-misljenja-sedmero-clanova-vijeca-1229932 - www.vecernji.hr

 

 

NEISTICANJE ZASTAVE RH U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Opće je poznata IDS-ova politika autonomaštva i nepriznavanja RH, koja je njihova konstantna i reflektira se između ostalog u izbjegavanju i omalovažavanju obilježja Republike Hrvatske.

U Istarskoj županiji primjetna je pojava neisticanja zastave RH, već se stalno  tijekom cijele godine vijore županijska ( IDS- ovska), gradske i talijanske nacionalne manjine. O toj sam temi već pisala i rezultat je da se ponosno vijori nova zastava RH.

https://www.braniteljski-portal.com/umjesto-hrvatske-izvjesili-idsovu-zastavu-nepostivanje-zakona-o-zastavi-rh-od-strane-idsovih-vlasti-u-gradu-puli

Čak se i na zgradi Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, vijorila samo zastava IŽ, ali je nakon moje intervencije pored nje postavljena i zastava RH, kako i stoji u Zakonu.

Po  Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske je propisano da se zastavom Republike Hrvatske predstavlja Republika Hrvatska i izražava joj se pripadnost, a zastava se rabi u skladu s odredbama tog Zakona na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Zastava Republike Hrvatske može se rabiti samo u obliku i opisu koji su utvrđeni Ustavom i uređeni Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/90, 26/93 i 29/94 – u nastavku: Zakon), a na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Iznimno, Zakon dopušta ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, dijelovi zastave Republike Hrvatske mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Zakon zabranjuje javno isticanje dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene zastave Republike Hrvatske, a uporaba zastave Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Sam opis zastave Republike Hrvatske uređen je člankom 10. Zakona dok se, prema članku 11., zastava Republike Hrvatske ističe:

 1. stalno na zgradama svih državnih organa
 2. u dane praznika Republike Hrvatske
 3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega
 4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.

Pokušamo navedeno u ovoj odredbi primijeniti na stambene zgrade, koje se ovdje izrijekom ne spominju. Povod za ovu analizu je u praksi primijećeno postupanje da se suvlasnici putem predstavnika suvlasnika upuštaju u nabavu i postavljanje opreme na kojoj će se izvjesiti hrvatska zastava, budući da su im na to, kao obavezu, ukazali upravitelji zgrade. Neki suvlasnici se tome protive, smatrajući da stambene zgrade nisu dužne isticati hrvatsku zastavu u dane blagdana, jer im smeta hrvatska zastava.

 U članku 11. navodi se da se zastava Republike Hrvatske ističe stalno na zgradama svih državnih organa. Dakle, nesporno je da je dužnost svih zgrada državnih tijela imati stalno izvješenu zastavu Republike Hrvatske (primjerice, zgrada Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske itd.). Nadalje, hrvatska zastava se prema istoj odredbi ističe (za one koji imaju pravo izbora – može, ali ne mora) u dane praznika Republike Hrvatske te u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega, a ističe se i u drugim prilikama utvrđenim zakonom (a to su prema odredbama Zakona: javni skupovi - politički, znanstveni, kulturno-umjetnički, sportski i drugi)

Dakle, u članku 11. Zakona nema uporišta za tvrdnju da su stambene zgrada dužne izvjesiti hrvatsku zastavu u dane blagdana, a nema niti drugog propisa koji bi tako nešto propisivao.

Stoga možemo zaključiti da je isticanje hrvatske zastave na ili ispred stambene zgrade mogućnost, a ne obveza propisana Zakonom. Hoće li se ta mogućnost pretvoriti u stvarnost, trebali bi odlučiti suvlasnici stambene zgrade, većinom glasova.

 

 

ISTICANJE ZASTAVE DRUGIH DRŽAVA

 Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira - članak 26. (Narodne novine 05/90)

- tko istakne zastave strane države bez općeg poziva društveno-političke organizacije ili bez odobrenja organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 dm.( nije promjenjeno ?)

Zbog čega ovo pišem?

 Jer se po Istri vijore talijanske zastave!

http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/pukovnik-kakaric-ostro-sljedece-stvari-o-furiu-radinu-morate-znati-934896/

Međutim, Furio Radin je bio pametan, pa je Zajednica Talijana za svoju zastavu uzela onu države Italije i uz dopuštenje IDS-a, koji vlada u Istri, po Istarskim gradovima vijore se  na izbor zastave! Pored hrvatske ( natjerala sam ih da je postavljaju) vijore se talijanska, županijska, EU, gradske….

I usput malo o dvojezičnosti da dođemo do članka o zastavi.

Članak 22.

U Istarskoj županiji rad Skupštine odvija se na hrvatskom i talijanskom jeziku.
U Istarskoj županiji osigurava se dvojezično:

 1. ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,
 2. ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije, kao i pravnih osoba koje imaju ovlasti istom veličinom slova,
 3. ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova.

Vijećniku/vijećnici Skupštine ili građaninu/građanki osigurava se dvojezično:

 1. dostava materijala za sjednicu Županijske skupštine,
 2. izrada zapisnika i objava zaključaka,
 3. objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije.

Članak 23.

Na dijelu ili cijelom području općina i gradova u Istarskoj županiji, gdje prebivaju pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice, sukladno njihovim statutima, hrvatski i talijanski jezik su u ravnopravnoj službenoj uporabi.

Članak 24.

Pripadnicima/pripadnicama talijanske nacionalne zajednice zajamčuje se pravo na javnu uporabu njihovog jezika i pisma, pravo očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, a u tu svrhu mogu osnivati kulturna i druga društva koja su autonomna, pravo na slobodno organiziranje informativne i izdavačke djelatnosti, pravo na odgoj i osnovno, srednje i sveučilišno obrazovanje na vlastitom jeziku prema posebnim programima u kojima je primjereno sadržana njihova povijest, kultura i znanost i pravo na isticanje nacionalnih obilježja.
U ostvarivanju tog prava pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice i njihove institucije mogu se povezivati s institucijama u zemlji i inozemstvu.
Na zgradama sjedišta Istarske županije ističe se uz zastavu Republike Hrvatske, Istarske županije i zastava talijanske nacionalne zajednice, a ističe se i u svečanim prigodama i za vrijeme zasjedanja predstavničkog tijela,

Svi državljani Republike Hrvatske trebaju poštovati i držati se Ustava RH  i u skladu sa njim pripadajućih Zakona, pa i Zakona o zastavi RH!

 

ZAKLJUČAK

Našim ratnim stijegom ponosi se svaki pošteni Hrvat i domoljub i nečuvena je drskost radi političkih ustupaka prekrajati hrvatsku povijest.

S ponosom smo nosili i nositi ćemo naš stijeg sa starim hrvatskim pozdravom i biti spremni kako tada tako i sada za Dom i Domovinu.“ Govore HOS-ovci

http://nacija.hr/2015/08/04/savez-udruga-dragovoljaca-hos-a-ako-se-sramite-naseg-ratnog-stijega-pod-kojim-smo-branili-i-oslobodili-lijepu-nasu-i-pod-kojim-su-ginuli-nase-sestre-i-braca-onda-ga-nemojte-niti-nositi-u-mimohodu/

Tada , u vrijeme Domovinskog rata postrojbe HOS-a stavljene su pod zapovjedništvo Glavnog stožera HV-a i postale dio regularne hrvatske vojske. Naravno sa svojim stijegom!

Da bi  se danas pritiskom i ucjenom  Milorada Pupovca i Furia Radina o kojima ovisi Vlada Andreja Plenkovića i njegovih ministara, sve  hrvatsko podvodilo pod ustaštvo.

Nisu oni zaplašeni ustaštvom, kojeg nota bene ni  nema,( znaju oni to veoma dobro) već ucjenjuju  i stigmatiziraju Hrvate, da bi se što dulje održali na vlasti.

Kako li su se samo uznemirili samom pomisli da bi na referendumu izgubili to ničim opravdano pravo da nam oni kao predstavnici manjine kroje sudbinu i to nama većinskom narodu?

I ne samo oni, već i sam premijer Plenković i njegovi ministri,  jer tko će mu održati većinu u Saboru, ako ne manjine?

A zašto Srbija stalno nameće Hrvatskoj  tu stigmu ustaštva?

Zato što sa  sebe želi skinuti odgovornost za zločinačku  agresiju  u Domovinskom ratu!

Republika Hrvatska nastala je“  u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.”

Nametanjem ustaštva hoće se  obezvrijedili i poništili samu bit Domovinskog rata, kako bi se time narušili sami temelji hrvatske države i provela velikosrpska ekspanzionistička politika.

Dokaz tomu je i događaj „na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u ponedjeljak za vrijeme dok je ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić kao predsjedateljica Odbora ministara Vijeća Europe odgovarala na pitanja , zastupnik iz Srbije je grubo uvrijedio Hrvatsku kazavši kako je Hrvatsku osnovao zločinac i fašist te postavivši pitanje „kad će Hrvatska vratiti teritorij Krajine koji je okupirala“, priopćeno je iz Hrvatskog sabora…

Zastupnik srbijanske Radikalne stranke Aleksandar Šešelj, čiji je predsjednik osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, upitao je Pejčinović Burić kada će Hrvatska “vratiti republiku srpsku krajinu ljudima koji su pobjegli od ustaškog noža“, kazao da je Hrvatska tijekom oslobodilačke operacije Oluja okupirala samozvanu RSK, “ubila više od 1000 i protjerala oko 500.000 Srba“, kako prenosi Radikalna stranka, a navodi novinska agencija Beta.

Aleksandar je inače sin ratnog zločinca, četnika Vojislava Šešelja.

Šešelj je u Strasbourgu rekao kako je osnivač Franjo Tuđman “zločinac i neofašist” koji je “odgovoran za najveće etničko čišćenje u Europi nakon Drugog svjetskog rata” te da je “sramno” što Hrvatska slavi godišnjicu Oluje kao državni blagdan.“

https://www.braniteljski-portal.com/video-seseljev-sin-zastupnik-u-vijecu-europe-upitao-ministricu-pejcinovic-buric-kad-ce-hrvatska-vratiti-teritorij-krajine-koji-je-okupirala

Što reći na ovakav očiti dokaz da se velikosrpska politika  ne mijenja!
Na istoj je platformi Memoranduma SANU 1, 2 I 3 i dalje.

Vojislav Šešelj je i sam više puta uništavao  hrvatsku zastavu, palio  i gazio po njoj!

https://www.24sata.hr/news/vojislav-seselj-u-je-beogradu-zapalio-hrvatsku-zastavu-412884

https://www.24sata.hr/news/veliki-skandal-u-srbiji-vojislav-seselj-gazio-hrvatsku-zastavu-569671

Eto od kuda ustaštvo u Hrvatskoj!

Iz Srbije preko Milorada Pupovca kao eksponenta velikosrpske politike u Hrvatskom saboru, Furia Radina koji zajedno sa IDS-om nikada RH  nije priznao, raznih udruga civilnog društva koje su lijevo-liberalnog usmjerenja i non-stop rovare i potkopavaju temeljne vrednote hrvatskog naroda,  te SDP-ovaca,  kao sljednika Komunističke partije Jugoslavije,  kojima je Beograd još uvijek bliži i draži od Zagreba!

Ustaštvo je tako postalo moćna  medijsko-diplomatska batina kojom se hoće disciplinirati Hrvate i podrediti ih svojim interesima, naravno uz neizostavnu  pomoć nesposobne , korumpirane i izdajničke hrvatske političke elite,koja se tome ne protivi.

Ministrica  Pejčinović-Burić nije našla za shodno da odgovori na ovaj napad na Hrvatsku u samom srcu EU-Parlamentarnoj skupštini Vijeća EU! Srbija je nagrađena njenim nereagiranjem otvaranjem još dva poglavlja u pristupnim pregovorima! Nazdravlje našoj vanjskoj politici, o čemu u hrvatskim medijima ni slova!

https://naslovi.net/2018-06-25/srbijadanas/srbija-otvorila-jos-dva-poglavlja-sa-eu/21872592

 

komentar

 

 

Foto: 1. DPCM/wikipedia.org

 

 Autor: Liljana Benčik

 

 

 

Ovaj materijal sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

 

Stavovi izraženi u ovom članku su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku Domoljubnog portala CM.

 

 

UCM

Harley-Davidson Zagreb

TOP AUDIO

Trenutno posjetitelja

Imamo 650 gostiju i nema članova online

A- A A+
Srbija će ove godine morati priznati Kosovo?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pomoć braniteljima i njihovim obiteljima

Nove objave

Open menu
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com